10 veelgestelde vragen over studentenjobs

Om als werkstudent aan de slag te gaan, moet je aan enkele voorwaarden voldoen. Zo geldt er een minimale leeftijd, moet je onderwijs volgen bij een onderwijsinstelling en mag je een maximaal aantal uren per jaar werken tegen een voordelig RSZ-tarief. Deze regels zijn opgenomen in de wetgeving inzake studentenarbeid. Meer informatie hierover lees je in het document ‘Regels voor studentenjobs’ .

Veel van onze opdrachtgevers bieden het hele jaar door mogelijkheden voor jobstudenten. Bij Start People vind je daarom altijd een ruime keuze in studentenjobs. Via de zoekfunctie  krijg je direct een overzicht van de vacatures voor studentenwerk. Ook mag je altijd spontaan solliciteren als jobstudent zodat wij je kunnen helpen met het zoeken naar passend studentenwerk.

Afhankelijk van het soort studentenjob krijg je een uurloon betaald, dit wordt vastgelegd in je arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid. De eerste 475 uren die je werkt, geniet je van een voordelig RSZ-tarief waarbij je bruto-uurloon nagenoeg hetzelfde is als je netto-uurloon. Vanaf het 476ste uur betaal je de normale RSZ-bijdragen.

Tot 31 augustus van het jaar waarin je 18 wordt (tot 21 jaar indien je 18 jaar wordt in en vanaf 2019 in het Waalse Gewest), heb je als student recht op kinderbijslag ongeacht de grootte van het bedrag dat je verdient, het aantal uren dat je werkt en of je nog studeert.

Na 31 augustus van het jaar waarin je 18 geworden bent en tot 25 jaar, kan je tijdens de zomervakantie (juli, augustus en september) werken zonder het recht op kinderbijslag te verliezen en dit ongeacht het aantal gepresteerde uren of het verdiende inkomen. Meer informatie over kinderbijslag en studentenwerk lees je in het document ‘Regels voor studentenjobs’ .

In principe is nachtwerk (tussen 20.00u en 06.00u) verboden. Er gelden wel diverse uitzonderingen naargelang de sector of de aard van het werk dat je uitvoert, zoals bijvoorbeeld in de horeca of in ploegenarbeid. Deze uitzonderingen gelden op voorwaarde dat je als jobstudent >18 jaar bent.

Jobstudenten tussen 15 en 18 jaar mogen in een beperkt aantal gevallen toch werken na 20.00u. Er geldt dan wel een minimale rusttijd van 12 uur voordat je opnieuw aan het werk gaat. Je leest er alles over in het document ‘Regels voor studentenjobs’ .

Je mag bij je studentenjob alleen overuren maken als er een wettelijke reden is, zoals een plotse of onverwachte toename van de hoeveelheid werk. Het maximum aantal uren dat je mag werken bedraagt 11 uur per dag. Voor overuren word je extra betaald: +50% voor overuren op gewone werkdagen (ma t/m za) en +100% voor overuren op zon- en feestdagen. Als je jonger bent dan 18 jaar, mag je in principe géén overuren maken. Alleen in noodgevallen kan hiervan afgeweken worden.

Zolang je recht hebt op kinderbijslag, blijf je verzekerd via het ziekenfonds van je ouders.
Ben je ziek? Breng ons dan op de hoogte via het verplichte nummer 02/431.51.89. Verwittig ook de onderneming waar je als jobstudent werkt en doe dit vóór aanvang van de werktijd!

Bezorg Start People binnen 24u een medisch attest. Hoe je dit attest kan bezorgen en of je recht hebt op loon tijdens je ziekte lees je in het document ‘Regels voor studentenjobs’ .

Jouw veiligheid en gezondheid als jobstudent zijn het belangrijkst. Uit veiligheidsoverwegingen mogen studenten daarom bepaalde taken niet op zich nemen. Denk hierbij aan het werken met zware machines, gevaarlijke stoffen, voertuigen of werken op grote hoogte. 

Een overzicht van de verboden taken en uitzonderingen hierop vind je in het document ‘Regels voor studentenjobs’ . 

Als jobstudent ga je een arbeidsovereenkomst aan met Start People. Dit contract bevat automatisch een proefperiode van 3 dagen. Gedurende de proefperiode kan de arbeidsovereenkomst zowel door jou als door Start People eenzijdig beëindigd worden, zonder opzeggingstermijn of -vergoeding.

Er wordt een studentenovereenkomst voor een bepaalde duur afgesloten, deze eindigt normaal op de voorziene einddatum vermeld in je contract.

Vroegtijdig beëindigen is mogelijk voor zowel de jobstudent als de werkgever, er is dan wel een opzeggingstermijn van kracht. De opzeggingstermijn begint te lopen de maandag volgend op de week waarin de kennisgeving gebeurde.

Meer informatie over vroegtijdig beëindigen van de overeenkomst vind je in het document ‘Regels voor studenten jobs’.

Spontane sollicitatie

Vind je niet meteen de perfecte vacature of kan je geen keuze maken? Stuur vrijblijvend jouw gegevens door en we kijken samen welke job het best bij je past.