Een Top Employer heeft een Talent Managementstrategie

Een Top Employer heeft een Talent Managementstrategie


Dankzij een goed Talent Managementsysteem trekt een werkgever de juiste mensen aan en slaagt hij er ook in ze te behouden. Hoe werkt het bij Start People?

Het proces begint al bij de aanwerving: uiteraard wordt er getest op kennis en competenties, maar er wordt ook veel belang gehecht aan een match met onze bedrijfscultuur. Onze recruiters toetsen de kandidaten af aan de waarden van het bedrijf. Ook een gesprek met de toekomstige leidinggevende en collega's maakt deel uit van ons standaard rekruteringsproces. Deze match, samen met leervermogen en een positieve attitude wegen in de eindbeoordeling zwaarder door dan verworven kennis en vaardigheden.

Het tweede sleutelmoment is de opstart van de nieuwe medewerker. Iedereen wordt verwelkomd met een Happy Start Up-doos waarin ze alles vinden om hun job te kunnen uitoefenen (laptop, inlogcodes, …) maar ook enkele leuke gadgets. De leidinggevende van het kantoor of de afdeling maakt hen vertrouwd met de manier van werken. Tijdens een onthaaldag ontmoeten ze andere starters en leren ze samen de verschillende afdelingen van het bedrijf kennen zodat ze weten bij wie ze met welke vraag terecht kunnen. Op deze manier zorgen we er bij Start People voor dat iedereen zich snel ingeburgerd voelt.

Met een jaarlijkse evaluatie peilt de rechtstreekse leidinggevende naar de verwachtingen van de medewerker omtrent loon, opleidingen en carrière. Management en de directie zitten vervolgens samen om alle medewerkers te bespreken en de nodige acties uit te zetten. Tijdens de loonronde worden de loonsverhogingen bepaald.

Bij Start People hebben we een heel open cultuur, dus uiteraard kan iedereen ook in de loop van het jaar bepaalde noden bespreken met de rechtstreekse leidinggevende, HR of de directie.