De gezondheid en veiligheid van uw uitzendmedewerkers

Start People hecht veel belang aan de gezondheid en veiligheid van haar uitzendmedewerkers. Een goede integratie van de uitzendkracht begint bij een goed georganiseerd onthaal, waarbij het uitwisselen van informatie key is. Het bespreken van de veiligheidsaspecten is hiervan een belangrijk onderdeel.

Daarom stellen we bij het begin van elke samenwerking met onze klanten een werkpostfiche op.

Tools voor een geslaagd onthaal en optimale veiligheid

Met onderstaande tools willen we u op weg helpen om structuur te brengen in het onthaal van uw (uitzend)medewerkers.

Portrait Young Worker Hard Hat Large Waste Recycling Factory 1200Px

Vul een werkpostfiche in

Vul direct online een werkpostfiche in of download een blanco template via www.werkpostfiche.be/.

Met succes een uitzendmedewerker verwelkomen

De checklist ‘Onthaalprocedure’ omvat alle stappen die nodig zijn voor een kwalitatief onthaal. Het werd opgesteld op basis van de best practices op het vlak van veiligheid op het werk.

Verboden activiteiten voor jobstudenten

Voor jobstudenten gelden aparte veiligheidsregels. Deze fiche geeft een overzicht van welke activiteiten al dan niet zijn toegelaten voor studenten.

Veiligheidsbewustzijn

Maak ook gebruik van deze gratis e-learning om uw medewerkers extra te sensibiliseren rond veiligheid binnen uw bedrijf. Handig voor zowel uitzendmedewerkers als uw eigen medewerkers

FR: https://www.p-i.be/fr/formationse-learning/e-learning-pour-les-interimaires

NL: https://www.p-i.be/nl/opleidingene-learning/e-learning-voor-uitzendkrachten


Vragen over de veiligheid van uw werknemers?

Neem met ons contact op via veiligheid@startpeople.be