Payrolling

Beschikt u zelf over geschikte kandidaten, maar kijkt u op tegen al het papierwerk dat daarbij komt kijken? Geen probleem! Start People neemt graag uw personeelsadministratie op zich via het systeem van payrolling.

Wat is Payrolling?

Bij payrolling treedt de werknemer in dienst bij een derde partij (in dit geval Start People) en komt hij of zij op de payroll te staan. Als formeel en juridisch werkgever stelt Start People uw werknemers ter beschikking van uw bedrijf of organisatie op basis van een inleenovereenkomst. Een overeenkomst die inhoudt dat Start People bovenvermelde dienstverlening verzorgt.

Start People houdt zich bezig met alle administratieve handelingen zoals arbeidsovereenkomsten, loon, verzekering bij arbeidsongeschiktheid, ontslagprocedures, salarisadministratie en verwerking van CAO- en wetswijzigingen.

Voordelen van payrolling

  • Dankzij ons payrollingsysteem bespaart u tijd;
  • U hebt altijd een duidelijk beeld van uw personeelskosten waarmee u rekening kan houden bij de berekening van uw totale kosten;
  • Uw financiële administratie is beperkter en veel inzichtelijker, wat u heel wat kosten en moeite bespaart;
  • Uw werknemers kunnen genieten van de kennis en dienstverlening van een partner die alles weet van loonadministratie en personeelsorganisatie;
  • Wij volgen alle evoluties op wetgevend vlak op de voet. Zo vermijdt u onnodige problemen en kan u er altijd zeker van zijn dat uw personeel behandeld wordt zoals het moet.

Liever geen volledige payrolling?

Dat kan, Start People biedt een online tool aan waarmee u zelf rechtstreeks contact met de medewerkers bewaart: Flex-Net. Dankzij Flex-Net krijgt u een betrouwbare en gebruiksvriendelijke extranet toepassing in handen voor de inschrijving van kandidaten, de voorbereiding van contracten, het doorgeven van prestaties, het opvragen van rapporten, …

Eén ding staat vast: voor welke van beide oplossingen u ook kiest, de payrolling services van Start People zijn er om uw personeelsadministratie te verlichten.

Interesse in onze inhouse dienst?

Wilt u graag vernemen hoe de integratie van Start People Inhouse concreet gebeurt bij onze klanten en hoe we dat bij u kunnen organiseren?