Jobinson behaalde het Federgon kwaliteitslabel ‘Certified Membership Projectsourcing

Jobinson behaalde het Federgon kwaliteitslabel ‘Certified Membership Projectsourcing


Projectsourcing stelt bedrijven in staat externe specialisten in te schakelen voor korte of lange projecten. Ons zusterbedrijf Jobinson is gespecialiseerd in het vinden van de juiste experten en ze vervolgens in te zetten voor projecten bij hun klanten.

Deze aparte vorm van tewerkstelling is gebonden aan specifieke regelgevingen en berust op vertrouwen tussen de verschillende betrokken partijen.

Jobinson nam onlangs deel aan het certificeringstraject van Federgon om het kwaliteitslabel ‘Certified Membership Projectsourcing’ te behalen. Hiervoor ondergingen ze een audit die controleert of alle regels, die vervat zijn in de deontologische code die ze ondertekenden, ook effectief worden nageleefd. Het label heeft tot doel de belangen van de projectmedewerkers, de opdrachtgevers en de sector te vrijwaren. Een opdrachtgever of een projectmedewerker die in zee gaat met een projectsourcingbedrijf met dit kwaliteitslabel heeft de garantie dat alle regelgevingen juist worden toegepast en dat het bedrijf continu streeft naar een optimale kwaliteit van hun dienstverlening.

De auditor kiest ad random dossiers van projectmedewerkers, zowel van de eigen medewerkers als van zelfstandigen en toets documenten zoals contracten, arbeidsovereenkomsten, sociale documenten, etc af aan een aantal thema’s:

  • knowhow en beroepsbekwaamheid van het lid
  • aanvaarding en uitvoering van de opdracht
  • vertrouwelijkheid
  • ethish ondernemen
  • burgerlijke aansprakelijkheid
  • … 

Jobinson doorstond de audit met verve en mag voortaan het kwaliteitslabel ‘Certified Membership Projectsourcing’ gebruiken.