Een Top Employer zorgt voor het welzijn van haar medewerkers

Een Top Employer zorgt voor het welzijn van haar medewerkers


Werknemers die gelukkig zijn, zijn productiever en gemotiveerder. Talloze studies hebben dit al aangetoond. Wat doet Start People om te zorgen voor het welzijn van haar werknemers?

Waarom vindt Start People welzijn op het werk belangrijk? We brengen meer tijd door met onze collega's dan met onze familie. Ze liggen ons nauw aan het hart en we willen hen dus graag gelukkig zien. Maar het heeft ook zakelijke voordelen: naast een hogere productiviteit en een grotere motivatie, is aangetoond dat wie zich goed voelt op de werkvloer, ook minder vaak ziek is, zich meer betrokken voelt bij het bedrijf en minder snel op zoek zal gaan naar een nieuwe job.

In de eerste plaats moet een werknemer zich fysiek veilig voelen. Onze afdeling Safety & Prevention ziet er dan ook op toe dat er in al onze kantoren veilig kan gewerkt worden. Ook fysieke gezondheid is belangrijk. Onze 50-plussers krijgen de mogelijkheid om een volledige medische checkup te laten doen.

Bij Start People besteden we ook veel aandacht aan geestelijk welzijn. Via enquêtes peilen we regelmatig naar het welzijn van onze medewerkers en we zetten allerlei acties op poten om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat ze meer gaan bewegen, regelmatig deconnecteren, enz.

Wie problemen ondervindt met collega's of leidinggevenden kan hiervoor terecht bij vertrouwenspersonen. Onze medewerkers kunnen ook altijd, volledig anoniem, een beroep doen op het Employee Assistance program Care4People. Hier vinden ze psychologische ondersteuning, maar ook hulp bij juridische aangelegenheden, financieel beheer, ondersteuning bij ouderenzorg, enz. Deze ondersteuning wordt trouwens ook (volledig gratis) aangeboden aan alle gezinsleden van onze medewerkers.

Tenslotte is het ook belangrijk dat je op kantoor gewoon jezelf kan en mag zijn, ongeacht je leeftijd, gender, geaardheid, culturele achtergrond of religie. Wie zich op eender welke manier gediscrimineerd voelt, kan in alle vertrouwen terecht bij de Diversity Ambassadors. Het Diversity & Inclusionteam van RGF Staffing, de groep waartoe Start People behoort, voert allerlei sensibiliseringscampagnes rond het thema. Eén van hun initiatieven is het ‘curiosity café’, een forum waarbij een panel belangrijke onderwerpen rond Diversity & Inclusion bespreekt en hierover ongeremd vragen stelt aan de directie.