28 april: World Day for Safety and Health at Work

28 april: World Day for Safety and Health at Work


Hoe ga je veilig aan de slag als uitzendmedewerker?

De veiligheid op het werk primeert voor Start People. Dankzij de expertise en de vele inspanningen van haar interne preventiedienst en preventieadviseurs, vermindert Start People het risico op arbeidsongevallen.

Om de veiligheid op het werk nog meer te verhogen, is het belangrijk de veiligheidsvoorschriften van het bedrijf waarvoor je werkt, nauwgezet te respecteren.

De werkpostfiche is goud waard!

  • Het Start People-kantoor geeft je altijd een werkpostfiche en/of algemene veiligheidsinformatie mee. Lees deze aandachtig. Bij problemen of vragen neem je best contact op met je Start People-kantoor. Onze consulenten helpen je graag verder. Als het nodig is of als je dat wenst, brengen ze je in contact met de preventiedienst.
  • De risico’s verbonden aan je werkplaats staan vermeld op de werkpostfiche die je ontvangt van Start People voor je aan het werk gaat. Steek ook je licht eens op bij je directe chef, vooral over de algemene risico’s in het bedrijf en de specifieke risico’s op je werkplek. Het kan je veiligheid en welzijn op het werk aanzienlijk vergroten.
  • De verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen staan vermeld op je werkpostfiche. Je bent verplicht deze op de juiste manier te gebruiken. Beschik je niet over de vereiste beschermingsmiddelen? Dring erop aan dat je ze krijgt. Het bedrijf is verplicht je ze te verschaffen.

En in elk geval, weet dat je als uitzendkracht atlijd recht hebt op dezelfde behandeling als de vaste werknemers, zeker op het vlak van veiligheid. 

Arbeidsongeval

Toch pech?

Bij een ongeval op de werkplaats breng je onmiddellijk de rechtstreekse verantwoordelijke op de hoogte en laat je je verzorgen, ofwel bij de medische dienst van het bedrijf, ofwel door je behandelende arts of in een ziekenhuis. Vermits Start People je werkgever is, ben je ook verplicht ons direct op de hoogte te brengen van het ongeval.

Voor de aangifte van je ongeval bij de verzekeringsmaatschappij moet je Start People zo snel mogelijkeen medisch attest bezorgen en een 'verslag van ongeval' invullen. Deze documenten zijn verkrijgbaar bij uw Start People-kantoor of, in sommige gevallen, bij het bedrijf waar je jouw opdracht uitvoert. Informeer je goed om vertraging in de verwerking van jouw dossier te voorkomen. En verwittig in ieder geval ook je mutualiteit!

Ongeval op weg naar of van de werkplaats?

Heb je een ongeval gehad op weg naar of op de terugweg van je werk? Informeer je Start People-kantoor zo snel mogelijk. Het is heel belangrijk dat je een proces-verbaal laat opstellen door de politie en een ongevallenverslag invult. Het kan ook nuttig zijn getuigen van het ongeval aan te brengen. 

Veiligheid in bedrijven

Bent u als bedrijf op zoek naar ondersteuning op vlak van veiligheid voor uw medewerkers?

Met onderstaande tools willen we u op weg helpen om structuur te brengen in het onthaal van uw (uitzend)medewerkers.

De werkpostfiche

Vul direct online een werkpostfiche in of download een blanco template via www.werkpostfiche.be/.

Met succes een uitzendmedewerker verwelkomen

De checklist ‘Onthaalprocedure’ omvat alle stappen die nodig zijn voor een kwalitatief onthaal. Het werd opgesteld op basis van de best practices op het vlak van veiligheid op het werk.

Verboden activiteiten voor jobstudenten

Voor jobstudenten gelden aparte veiligheidsregels. Deze fiche geeft een overzicht van welke activiteiten al dan niet zijn toegelaten voor studenten.

Veiligheidsbewustzijn

Maak ook gebruik van deze gratis e-learning om uw medewerkers extra te sensibiliseren rond veiligheid binnen uw bedrijf. Handig voor zowel uitzendmedewerkers als uw eigen medewerkers

FR: https://www.p-i.be/fr/formationse-learning/e-learning-pour-les-interimaires

NL: https://www.p-i.be/nl/opleidingene-learning/e-learning-voor-uitzendkrachten