Frequently Asked Questions


Ziekte/afwezigheid

Stap 1 – Verwittig Start People vóór het uur dat je normaal begint te werken.

Via deze link vind je alle opties om je ziekte aan Start People te melden.

Stap 2 – Bezorg ons je ziektebriefje 

Bezorg ons je medisch attest binnen 48u. Dit kan

Heb je je ziektemelding gedaan via telefoon, WhatsApp, Messenger of de webchat?  Dan zal je een mail ontvangen met een link om je attest op te laden.

Stap 3 – Zorg dat je thuis bent wanneer de controledokter langskomt

De controledokter kan eender welke dag tijdens je ziekteperiode langskomen op een door hem gekozen uur.

Je bent verplicht thuis te zijn tussen 14u en 18u.

Komt de dokter voor 14u of na 18u en ben je dan niet thuis, dan zal hij een bericht nalaten waarin staat wanneer je je bij hem moet aanmelden.

 • Als je minder dan 30 dagen anciënniteit hebt, krijg je een uitkering van je mutualiteit. 

 • Heb je meer dan 30 dagen anciënniteit, dan kan er gewaarborgd loon betaald worden: 

  •  De eerste 7 kalenderdagen van je afwezigheid ontvang je 100% van je loon. 

  •  Dag 8 tot en met 14, ontvang je  85.88% (arbeiders) of 86,93 % (bedienden). 

  •  Dag 15 tot en met 30 ontvang je 25.88% (arbeiders) of 26,93% (bedienden). 

  •  Na dag 30 krijg je een uitkering van je mutualiteit. 

Als de controlearts die je onderzocht tijdens je ziekte een negatief advies gaf of als je niet bent ingegaan op de uitnodiging van de controlearts om je te laten onderzoeken, dan verlies je je recht op gewaarborgd loon. 

Documenten opvragen

Je ontvangt je C4 op het einde van de week die volgt op de week waarin je 3 achtereenvolgende dagen niet gewerkt hebt.

 • Als je gevraagd hebt je loonfiche via de post te versturen, dan zal je het 1 keer per maand ontvangen. 

 • Ontvang je je loonfiche via MyBasware, dan krijg je het ook 1 keer per maand, maar je kan dit wel zelf in het systeem veranderen naar 1x per week.  

Loon, maaltijdcheques, premies en vakantiegeld

Je loon wordt ten laatste vrijdagmiddag overgeschreven naar jouw rekening. Afhankelijk van de bank waarbij je klant bent, staat het dan ten laatste binnen de 3 bankwerkdagen op je rekening.

Dit is een deel van je loon dat één maal per maand uitbetaald door de vakbond of Capac. Start People stuurt je hiervoor elke maand de nodige documenten op. Je moet deze documenten ondertekenen en aan de vakbond of Capac bezorgen.

Sociale werkbonus

Een sociale werkbonus is een korting die de overheid geeft op de persoonlijke bijdrage sociale zekerheid die elke werknemer in België op zijn loon moet betalen. Dankzij die korting, ontvang je een hoger nettoloon.

Fiscale werkbonus

Op de sociale werkbonus wordt er bedrijfsvoorheffing ingehouden. De fiscale werkbonus is een gedeeltelijke terugbetaling van deze bedrijfsvoorheffing.

De standaard bedrijfsvoorheffing op je loon is  25%. Je kan dit laten verlagen tot 11,11%, maar dan riskeer je wel dat je het volgende jaar een aanzienlijk bedrag gaat moeten betalen aan de belastingen.

De laatste week van de maand wordt er een bijzondere bijdrage RSZ verrekend. Deze bijdrage varieert naargelang de grootte van je loon en van je gezinstoestand (alleenstaand of een gezin met 2 inkomens). Elke maand betaal je een deel van deze bijdrage, een soort voorschot dus en de eindafrekening gebeurt bij de jaarlijkse berekening van je belastingen.

OPTIE 1 

Als je nog nooit bij een vorige job maaltijdcheques ontvangen hebt, dan moet Edenred (de firma die de maaltijdcheques bezorgt) eerst een kaart voor je aanmaken. Start People stuurt één keer per maand een lijst naar Edenred met de namen van de personen voor wie een kaart mag aangemaakt worden. Binnen de 10 werkdagen na ontvangst van deze lijst, stuurt Edenred de kaart naar je toe. De kaart wordt je via de post toegestuurd, dus hou er rekening mee dat de post ook nog even tijd nodig heeft om je de kaart te bezorgen.

Wanneer je je kaart ontvangen hebt, moet je die activeren. Hoe je dat moet doen staat uitgelegd in de brief die je samen met je kaart ontvangt.  Zodra je je kaart geactiveerd hebt, kan je gebruik maken van je maaltijdcheques.
TIP: download de app van Edenred op je smartphone. Zo kan je makkelijk zien welk bedrag je ontvangen hebt en hoeveel je nog kan uitgeven.

OPTIE 2 

Heb je al een kaart van Edenred en is die nog actief?
Dan worden je maaltijdcheques op je kaart gezet enkele werkdagen nadat Start People de bestelling aan Edenred heeft doorgegeven.

OPTIE 3

Had je vroeger een Edenredkaart, maar is die ondertussen vervallen of ben je ze verloren?
In dat geval moet je contact opnemen met Edenred. Start People kan niet opnieuw een kaart voor jou aanvragen.
Tel: 02/702.20.02
E-mail: www.myedenred.be

OPGELET! Als je je kaart verloren hebt, dan zal je het bedrag van 1 maaltijdcheque via overschrijving moeten betalen aan Edenred om een nieuwe te laten aanmaken.

Je eindejaarspremie wordt uitbetaald door het Sociaal fonds voor de Uitzendkrachten (Frans:  Fonds Social pour les Intérimaires). 

Je hebt recht op een eindejaarspremie als je minstens 65 dagen of 494u gewerkt hebben in de periode van 1 juli van vorig jaar tem 30 juni van het huidige jaar. Werk je 6 dagen per week in plaats van 5? Dan moet je minstens 78 dagen gewerkt hebben in die periode.

Je ontvangt dan in de loop van december een brief van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten. Met deze brief moet je naar je vakbond gaan. Zij doen dan verder het nodige voor de uitbetaling. Ben je niet aangesloten bij een vakbond? Dan moet je de brief zelf invullen en terugsturen naar het Sociaal Fonds dat zal zorgen voor de uitbetaling.

Uitzendmedewerkers die als arbeider werken, krijgen jaarlijks (in mei of juni) vakantiegeld uitbetaald door de RJV (Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie) of door de ONVA (Office National des Vacances Annuelles). Arbeiders kunnen vakantie opnemen op de dagen waarop ze een onder een interimcontract werken.

Uitzendmedewerkers die als bediende werken, krijgen hun vakantiegeld wekelijks samen met hun loon uitbetaald (zowel het enkel, dubbel als het aanvullend vakantiegeld). Zij krijgen dus in mei/juni geen extra uitbetaling. Wanneer je als bediende vakantie neemt, sta je niet onder contract. Je kan je vakantie wel aanduiden op je controlekaart (met een V) of het wordt genoteerd op je C4, zodat je dossier in orde blijft.

Mijn gegevens

Heb je enkel gesolliciteerd, maar nog niet via Start People gewerkt, dan worden jouw persoonsgegevens 2 jaar na het intern afsluiten van jouw dossier bijgehouden. 

Heb je via Start People interimwerk gedaan, dan worden jouw gegevens 10 jaar bijgehouden na het intern afsluiten van je dossier.

Je dossier wordt intern afgesloten

 • wanneer al je lopende sollicitaties werden afgerond.
 • wanneer uit contactnames blijkt dat je niet meer openstaat voor arbeidsbemiddeling.

Voor we jouw gegevens definitief verwijderen, sturen we je nog een mail om je hiervan te verwittigen. Wil je dat we je gegevens langer bewaren, dan kan je ons dat laten weten door op die mail te antwoorden. Je persoonsgegevens worden bijgehouden conform de specifieke wetgeving.

GDPR staat voor General Data Protection Regulation. De wereld wordt steeds digitaler. Tussen werknemers en bedrijven wordt meer data uitgewisseld dan ooit. Data zijn goud waard en iets dat waardevol is moet goed beveiligd worden. 

De GDPR is een geheel van wettelijke reglementeringen die ervoor zorgen dat er op een correcte manier wordt omgegaan met jouw gegevens. 

Wil je meer info over wat jouw rechten zijn inzake GDPR? Klik dan op deze link.

Voor vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot GDPR kan u zich richten tot privacy@startpeople.be.

Een klacht indienen

Heb je een klacht, dan kan je die indienen via het klachtenformulier op deze website. Klik op de tab ‘contact’. Door op ‘Een klacht indienen’ te klikken, kan je het klachtenformulier openen. Jouw klacht wordt binnen de 2 werkdagen naar de correcte dienst doorgestuurd en binnen de 5 werkdagen (na verzending van de klacht) behandeld.

Contract ondertekenen

Lukt het je niet om je contract te tekenen of krijg je geen email om het passwoord te resetten? Dan maak je best een nieuw mandaat aan, want je mandaat bepaalt hoe je je notificaties ontvangt.

1. Open een nog niet ondertekend contract. Dit kan via de notificatie email of via Adminbox.

2. Klik op ‘Onderteken met paswoord’.

3. Heb je een actief mandaat? Klik op ‘Hernieuw mandaat’.

Heb je geen actief mandaat? Klik op ‘creëer mandaat’.

4. Bevestig je mandaat met één van volgende opties:

 • eID
 • eenmalige code via email
 • eenmalige code via sms

Klik op ‘Volgende’.

5. Kies hoe je je notificaties wil ontvangen. 

Selecteer ‘Waarschuwing via email’ of “Waarschuwing via SMS’.

Geef je paswoord of pincode in en klik op ‘Volgende’.

6. Klik op ondertekenen.

Je mandaat is nu aangemaakt/vernieuwd.