menu

Local Heroes sponsorprojecten

Bij Start People dragen we de waarden passie en verbondenheid hoog in het vaandel. Onze medewerkers, onze uitzendmedewerkers en onze klanten die deze waarden mee helpen waarmaken en uitdragen, zijn onze alledaagse helden.

Maar we hebben ook het hart op de juiste plaats en bieden graag (financiële) ondersteuning aan andere organisaties die heldendaden verrichten door bijvoorbeeld het helpen van zieke kinderen, mensen met een handicap, etc.

De combinatie van deze beide aspecten leidde tot het project ‘Local Heroes’.

Als grote speler in interims worden we wekelijks gecontacteerd met aanvragen voor allerhande sponsoring. Maar nu zijn het onze eigen medewerkers die lokale initiatieven mogen voorstellen voor sponsoring, op basis van hun persoonlijke betrokkenheid. Niet alleen een boost voor de motivatie van onze eigen medewerkers, maar evenzeer een hart onder de riem voor verschillende lokale ‘helden’.

Dit jaar kozen onze medewerkers volgende organisaties:


Project in de kijker: TEJO - Therapeuten voor jongeren

TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis.

Ze werken allemaal kortdurend vanuit hun eigen therapeutische denkkader. De therapie heeft als hoofddoelstelling de jongeren te deblokkeren en hen opnieuw in hun kracht te zetten. Op die manier komt TEJO preventief tegemoet aan dringende hulpvragen zodat de probleemsituatie niet verder escaleert en de jongeren in een vroeg stadium geholpen worden. TEJO biedt jongeren een ‘pedagogische plek’ waar er in alle rust naar hen geluisterd wordt. TEJO draagt hiermee bij tot het oplossen van de lange wachtlijsten die er heersen in de gezondheidszorg voor jongeren. Bovendien wil het TEJO-project bijdragen tot de sociale beweging die een appel doet op de solidariteit en inzet van de hele samenleving om mee de verantwoordelijkheid te dragen voor het persoonlijk welzijn van alle jongeren zodat ze de nodige groeikansen krijgen om mooi volwassen te worden.

Meer weten? www.tejo.be

Wil je Tejo financieel steunen? https://tejo.be/steun-tejo/steun-ons/

Interesse in onze HR diensten?

Wilt u graag vernemen hoe Start People u kan helpen met HR oplossingen op maat van uw bedrijf?

Contacteer ons vandaag nog!