menu

Veelgestelde vragen over interimwerk

1. Wat voor contract krijg ik als uitzendkracht?

Start People functioneert als jouw werkgever, je arbeidscontract is een overeenkomst tussen jou en Start People. Deze arbeidsovereenkomst betreft een tijdelijke werkopdracht. Zowel het arbeidsreglement van Start People als dat van de onderneming waar je tewerkgesteld bent, is van toepassing. De onderneming waar je gaat werken, behoudt de controle over je werk en staat in voor de praktische begeleiding.

Wil je weten hoe het werkt?

2. Welke rechten heb ik als interimkracht?

Als uitzendmedewerker geniet je eenzelfde wettelijk statuut als dat van iemand die vast in dienst is bij een bedrijf. Dat wil zeggen dat je in een interimjob dezelfde rechten en plichten hebt. Meer weten? Bekijk alle details over loon, uitkeringen, ziekte en fiscaliteit.

3. Hoe wordt mijn loon berekend?

Als uitzendmedewerker bij Start People heb je recht op hetzelfde loon als een vaste werknemer die in dienst is onder dezelfde omstandigheden, in dezelfde functie en bij hetzelfde bedrijf. Je bent onderworpen aan dezelfde sociale en fiscale bijdragen en geniet dus ook dezelfde sociale voordelen.

4. Heb ik recht op vakantiegeld?

Ja, zowel bedienden als arbeiders in een uitzendopdracht hebben recht op vakantiegeld. Meer informatie over de hoogte en de opbouw van het vakantiegeld vind je in het document ‘Regels voor uitzendarbeid'.

5. Heb ik recht op een eindejaarspremie?

Je hebt als uitzendkracht recht op een eindejaarspremie als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. De premie wordt uitbetaald door het Sociaal Fonds voor de Uitzendmedewerkers. Als je aan de voorwaarden voldoet, sturen zij je aan het einde van het jaar een document toe. Bekijk ook de aanvullende informatie over de eindejaarspremie en de voorwaarden.

6. Krijg ik een vergoeding/gewaarborgd loon bij ziekte?

Heb je minder dan één maand aaneensluitend gewerkt en word je ziek, dan betaalt je ziekenfonds je vergoedingen. Indien je ziek bent en reeds één maand gewerkt hebt, heb je - onder de in het arbeidsreglement bepaalde voorwaarden - recht op gewaarborgd loon. Bekijk het document  ‘Regels voor uitzendarbeid’  voor meer details.

7. Heb ik recht op betaalde feestdagen?

België kent 10 wettelijke feestdagen. Als uitzendmedewerker heb je recht op deze betaalde feestdagen tegen bepaalde voorwaarden. Bekijk de voorwaarden en een overzicht van de wettelijke feestdagen.

8. Wat gebeurt er aan het einde van een interimopdracht?

Ook na het einde van je contract kan je op Start People blijven rekenen. Er zijn verschillende mogelijkheden na het beëindigen van je interimopdracht:

  • De huidige werkgever biedt je een vaste job.
  • Je begint aan een nieuwe interimopdracht via Start People.
  • Is er geen nieuwe opdracht? Dan ontvang je van ons een attest voor werkloosheid (C4).
  • Wordt de opdracht voortijdig beëindigd? In dat geval worden je rechten beschermd zoals die van een vaste werknemer en staat Start People in voor een correct verloop. 

Voor meer informatie bekijk je het document ‘Regels voor uitzendarbeid’.

9. Heb ik recht op zwangerschapsverlof en kraamgeld?

Net als een vaste werknemer heb je recht op een geboortepremie/kraamgeld en 15 weken zwangerschapsverlof. Tijdens je zwangerschapsverlof krijg je van het ziekenfonds een moederschapsuitkering. Ben je zwanger? Breng je ziekenfonds en Start People dan zo spoedig mogelijk op de hoogte, zo kunnen wij tijdig het nodige voor je regelen.

10 . Wat zijn de regels rond overuren?

Als je overuren presteert, heb je als uitzendkracht de keuze om 91 overuren al dan niet te recupereren. Het gaat hier om overuren die werden gepresteerd in het kader van een buitengewone vermeerdering van het werk of van een onvoorziene noodzakelijkheid. Bekijk ook de aanvullende informatie en voorwaarden rond overuren.

11. Wat moet ik doen wanneer ik ziek ben tijdens een interimopdracht?

Klik hier om te weten wat je moet doen wanneer je ziek bent tijdens een interimopdracht.

Spontane sollicitatie

Vind je niet meteen de perfecte vacature of kan je geen keuze maken? Stuur vrijblijvend jouw gegevens door en we kijken samen welke job het best bij je past.

Solliciteer nu