menu

Werken als jobstudent bij CommScope te KESSEL-LO

Beste student,

Vooreerst willen we jou graag bedanken voor jouw interesse in een vakantiejob bij CommScope te Kessel-Lo!
Alvorens van start te gaan met jouw inschrijving willen we jou graag op de hoogte brengen van een aantal zaken. Gelieve onderstaande informatie dan ook grondig door te nemen, zo ben je 100% voorbereid alvorens je aan de slag gaat!

Hoe verloopt jouw inschrijving

STAP 1: INSCHRIJVINGSFORMULIER INVULLEN

Indien je interesse hebt om als jobstudent te werken bij CommScope dien je onderstaand online formulier in te vullen. Prioritaire inschrijvingen zijn mogelijk vanaf 18/4/2016 tot en met 15/5/2016.
Na 15/5/2016 blijft inschrijven mogelijk, maar verlies je wel de eventuele voorrang in de planning die je hebt.

Je neemt best volgende documenten bij de hand:

 • Identiteitskaart
 • Bankkaart

Zonder deze documenten kan je de inschrijving niet vervolledigen. Alle opgevraagde gegevens zijn bedoeld om ons in staat te stellen een correcte planning van de vakantiejobs te verzekeren.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vakantiejob

Om te kunnen werken bij als student bij CommScope moet je minstens 18 jaar zijn op de eerste dag van je tewerkstelling.

Je bent beschikbaar om minimum 3 tot 4 aaneensluitende weken te kunnen werken. Er wordt dus een volledige periode van tewerkstelling verwacht zonder onderbrekingen.

Let op: CommScope zal week per week bekijken of de tewerkstelling verlengd wordt op basis van de actuele workload.

STAP 2: NA JE ONLINE INSCHRIJVING

Jouw inschrijving zal behandeld worden door Start People. De toewijzing van de vakantiejobs bij CommScope gaat van start in de maand mei en gebeurt volgens de voorrangsregels en voorwaarden die je hieronder kan terugvinden. Hou vanaf mei je telefoon dus bij de hand!

Voorrangsregels

Binnen CommScope hanteren we onderstaande planningsregels:

 1. 18 jaar zijn bij aanvang van de vakantiejob
 2. Voldoen aan de door CommScope gestelde functievereisten.
 3. Teneinde de voorrangsregels hieronder te laten gelden stellen we een minimumbeschikbaarheid van de student gedurende 3 – 4 aaneensluitende weken zonder onderbreking voorop.
 4. Studenten die 2 weken of minder aaneensluitend zonder onderbreking opgeven als beschikbare periode zullen geen voorrang genieten.
 5. Kinderen van medewerkers krijgen voorrang volgens onderstaande volgorde:
  1. Kinderen die nog niet bij CommScope gewerkt hebben
  2. Kinderen die 1 maal bij CommScope gewerkt hebben
  3. Kinderen die 2 maal en meer bij CommScope gewerkt hebben
  4. Andere familieleden (broers, zussen, neven, nichten, …) zullen als "gewone" kandidaten beschouwd worden
 6. Uitzondering hierop kan gemaakt worden als de functievereisten vragen dat men vertrouwd is met de omgeving waarin de werkzaamheden zich situeren. Om die reden kan bv ook voorrang gegeven worden aan studenten die stage liepen op de betreffende afdeling gedurende het voorafgaande schooljaar.
 7. Er zal telkens gewerkt worden met weekcontracten voor de jobstudenten. Verlengingen worden wekelijks al dan niet bevestigd

Belangrijke info!

Door de aanpassing in de studentenwetgeving van 2012, kan iedere student 50-dagen werken op jaarbasis. Heb je je 50 dagen al bereikt voor 2015? Dan kan je niet ingeschakeld worden tijdens de vakantieperiodes.

Let op: als student ben je zelf verantwoordelijk voor de informatie die je bij inschrijving doorgeeft. Start People zal zich baseren op de gegevens die je op de volgende pagina's zal aanleveren voor de verwerking van je kandidatuur. Lees je persoonlijke gegevens alsook je opgegeven voorkeur en beschikbaarheden dus nog even grondig na alvorens je inschrijving definitief te bevestigen.

Ziezo, vanaf nu ben je op de hoogte van onze procedure!

We wensen jou veel succes en hopen jou snel te kunnen verwelkomen bij CommScope!

Inschrijven als jobstudent bij CommScope te KESSEL-LO