menu

Chemisch laborant (Opleiding enkel in het Frans)

Duaal leren: (50% in het opleidingscentrum en 50% in hete bedrijf)

DOELSTELLING :

Deze werk gerelateerde opleiding biedt alle bagage nodig voor de functie van chemisch laborant. Aan het einde van deze opleiding:

 • Beantwoordt de stagiaire aan de professionele verwachtingen van de werkgever (volhardend, punctueel, respect voor regels en meer bepaald de GMP-regels, veiligheid, kwaliteit, milieu, …),
 • Beschikt de stagiaire over de nodige theoretische basiskennis nodig voor het beroep, 
 • Heeft de stagiaire ervaring opgedaan op vlak van de praktijk in deze industrie.

De kennis en knowhow zal worden verworven bij CEFOCHIM en in het bedrijfslabo en dit volgens een afwisselende periode van telkens twee weken.  De tijdsverdeling tussen CEFOCHIM en het bedrijf is 50-50.

Bij CEFOCHIM zal een theoretische en praktische opleiding worden gegeven over actuele laboratoriumapparatuur. In het bedrijf zal een meer specifieke opleiding worden gegeven, afhankelijk van de activiteit van de industrie, de afdeling en de functie die aan de stagiair wordt toegekend.


INHOUD :
 
De technici van het scheikundelaboratorium die de opleiding hebben voltooid, hebben de volgende vaardigheden verworven:

 • Herhaling van de noodzakelijke begrippen in de minerale en organische chemie,
 • Specifieke veiligheid in het laboratorium (chemische risico's, afvoer van laboratoriumafval, enz.),
 • Initiatie in de kwaliteits- en milieunormen, 
 • Correct gebruik van GC/HPLC/GCMS/ICP analyseapparatuur en preparatieve chromatografie (staalafname, staalanalyse, onderhoud / nazicht en kalibratie van de apparatuur, …),
 • Eerstelijnsonderhoud en methodeontwikkeling, 
 • Deelname aan het opstellen van protocollen in het kader van kwaliteits- en milieunormen.


Meer info

 • Plaats van de opleiding: Seneffe & in-company 
 • Duur van de opleiding: 200 dagen
 • Thema: technische analyses / chemie
 • Doelgroep: Deze opleiding is bedoeld voor werkzoekenden met een wetenschappelijke achtergrond die chemisch laborant willen worden. Hoger secundair onderwijs of bachelorsdiploma in een wetenschappelijk domein (chemie, biologie, biochemie, biotechnologie, …)
 • Type opleiding :
   Beroepskwalificatie (CeCaf). Bij CEFOCHIM: theoretische en praktische opleiding op kleine proefinstallaties die vergelijkbaar zijn met industriële installaties. In-company: specifieke opleiding in functie van de activiteit van de industrie, de afdeling en de functie die aan de stagiaire wordt toegekend.

Geïnteresseerd? Klik hier!