menu

Start People_HR Consutant

Als HR Consultant ben je verantwoordelijk voor het ganse rekruteringsproces van A tot Z. Hierbij werk je volgens vastgelegde processen en doelstellingen. Aan de hand van screenings en tests kom je te weten wat een kandidaat kan én zelf wil. Eens de puzzelstukken van je zoekopdracht zijn gelegd, zet je de uitzendmedewerker aan het werk bij je klanten en blijf je de uitzendmedewerkers opvolgen en evalueren. Daarnaast zorg je voor een transparante informatiedoorstroming door tijdig en correct te rapporteren aan je manager. Door je commerciële feeling bouw je een reservelijst met kandidaten op, die je onmiddellijk aan het werk kan zetten zodra je klanten vacatures openstellen. Zo blijft geen enkel groot bedrijf op zijn honger zitten! 

Opleiding Start2Bizz HR Consultant

Het opleidingstraject Start2Bizz werd speciaal ontwikkeld om je voor te bereiden op de verschillende werkzaamheden als HR Consultant. Deze opleiding bevat volgende opleidingsmodules: 

 1. Communicatie
 2. Aanvraag: hoe je aanvragen (vacatures) van klanten moet aannemen
 3. Rekrutering: hoe je kandidaten rekruteert 
 4. Selectie: hoe je kandidaten selecteert
 5. Voorstellingen: hoe je kandidaten voorstelt aan klanten
 6. Administratie op kantoor: welke administratie komt erbij kijken?
 7. Sociale wetgeving: basisbeginselen rond uitzendarbeid
 8. Opleiding ‘on the job’

Dit opleidingstraject is een combinatie van klassikale opleidingen en e-learning modules. 

Opleidingsmodules:

 1. Communicatie
   Na deze basisopleiding communicatie kan je de op een efficiëntere manier communiceren met je gesprekspartner. Je leert de LSD (Luisteren-Samenvatten-Doorvragen) techniek toe te passen. Verder weet je wat je extra kan doen om van een goed naar een ‘WOW’ gesprek te gaan. Ook hoe je op een effectieve manier face-to-face, via mail en via telefoon communiceert heeft dan geen geheimen meer voor je. Je weet immers de juiste attitude en een adviserende rol aan te nemen.
 2. Aanvraag (vacature)
   Na deze opleiding kan je een aanvraag van een klant volgens de vooropgestelde structuur opnemen. Je weet de juiste vragen te stellen, de gevraagde competenties te begrijpen. Je weet bovendien hoe je de hoge verwachtingen van een klant werkbaar kan maken. Bovendien ken je de regels inzake discriminatie en pas je deze correct toe. Tot slot weet je een aanvraag op een correcte manier te registreren in onze database.
 3. Rekrutering
   Na deze opleiding ken je het verschil tussen actieve en passieve rekrutering. Je weet hoe je in onze database selecties kan maken, én hoe je actief op zoek kan gaan naar geschikte kandidaten. Belangrijk daarbij is dat je weet hoe je attractieve jobomschrijvingen opmaakt.
 4. Selectie
   Na deze opleiding kan je verschillende preselectievragen actief toepassen. Je weet hoe je een kandidaat snel en kwalitatief moet interviewen en hoe je daarbij de competenties dient te bevragen. Je kan een kandidaat kwalitatief inschrijven in de database, en weet welke documenten een inschrijving moet bevatten om volledig te zijn. Verder leer je ook hoe je een uitzendmedewerker veilig tewerkstelt.
 5. Voorstellingen
   Na deze opleiding weet je hoe je aanvragen van een klant kan terugvinden in de database. Je leert hoe je op een professionele manier deze aanvraag kan voorstellen aan je kandidaat. Je kan je kandidaat op een professionele manier (spontaan) voorstellen aan de klant. Ook kan je de kwaliteiten van de kandidaat vertalen naar een voordeel voor de klant. Je weet om te gaan met bezwaren. Bovendien kan je je kandidaat op een professionele manier voorbereiden op het sollicitatiegesprek bij de klant.
 6. Administratie op kantoor
   Na deze opleiding weet je welke informatie nodig is in een volledig en correct dossier van klanten en uitzendmedewerkers. Je kent jouw verantwoordelijkheden bij de verlenging van contracten en de verwerking van de lonen. Je weet bovendien wanneer welke sociale documenten nodig zijn en hoe je deze bij onze centrale administratieve dienst moet opvragen. Tenslotte ken je ook het belang van subsidies en wat jouw verantwoordelijkheden zijn in deze.
 7. Sociale wetgeving
   Tijdens deze opleiding leer je de basisbeginselen van de sociale wetgeving rond uitzendarbeid. Het theoretische kader dat hier meegegeven wordt, toetsen we ook aan jouw dagelijkse praktijk. De opgedane kennis kan je dus meteen op kantoor toepassen. 
 8. Opleiding ‘on the job’
   Tijdens je tewerkstelling in het kantoor leer je tevens hoe je klanten te werk gaan. Heb je klanten in de logistiek? Dan zal je je kennis over de logistieke sector zeker uitbreiden. Werk je voor onze afdeling call, dan word je wegwijs gemaakt in de wereld van de contactcentra. Met andere woorden, jij wordt specialist in jouw domein en dit vertaalt zich in een grote troef voor jouw klant. Waar je ook terecht komt, één ding is zeker: je komt terecht in een boeiende werkomgeving met veel variatie!

Verder is het belangrijk om nog te vermelden dat je pas kan starten aan deze opleiding na een selectietraject te hebben doorlopen.

Klinkt interessant? Klik om je aan te melden door op onderstaande link te klikken

Start People_HR Consutant