Inspecties 2018: een gewaarschuwde klant…

28 apr. 18

De federale inspectiediensten hebben voor 2018 inspectiecampagnes in de uitzendsector op hun programma staan, onder meer met betrekking tot het gebruik van opeenvolgende dagcontracten en rond de veiligheid en de gezondheid van uitzendkrachten. Ook voor u als klant is het belangrijk desgevallend de nodige informatieverplichtingen strikt na te leven. Uw Start People kantoor staat te allen tijde voor u klaar om u hierin bij te staan!