Goed nieuws! Uitzendarbeid voortaan toegelaten in sectoren verhuizing en binnenscheepvaart

28 apr. 18

Naar aanleiding van het Zomerakkoord werd bepaald dat de verboden op het gebruik van uitzendarbeid in de verhuissector en in de sector van de binnenscheepvaart opgeheven dienden te worden. De wettekst werd op 30 maart 2018 gepubliceerd, waardoor de verboden vanaf 9 april 2018 opgeheven zijn.

Concreet betekent dit dus dat het gebruik van uitzendarbeid voor werklieden (arbeiders) ook in voornoemde sectoren vanaf 9 april 2018 toegelaten is!