Goed nieuws! Medisch attest in voedingssector afgeschaft

05 okt. 18

Naar aanleiding van een recente aanpassing van het KB ‘levensmiddelenhygiëne’ is een medisch attest voor personen die een activiteit uitoefenen in de levensmiddelensector niet meer nodig, ook al komen ze rechtstreeks in contact met levensmiddelen.

Het 3-jaarlijkse attest werd nog steeds opgevraagd door de controleurs van het Federaal Voedselagentschap, maar dit is dus niet meer nodig volgens het nieuwe KB.
Het KB trad in werking op 11 augustus 2018.

Concreet betekent dit dat uitzendkrachten niet langer een medisch attest moeten vragen aan hun huisarts bij een activiteit in de levensmiddelensector.