GDPR-brochure voor klanten van uitzendkantoren - White paper GDPR

27 apr. 18

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of in het Engels de General Data Protection Regulation (GDPR) is een nieuw Europees wettelijk kader voor de verwerking van persoonsgegevens en voorziet in strengere Europese regels over de bescherming van de persoonsgegevens.

Ook met de informatie die ù ons verstrekt wordt op professionele manier omgegaan.
Sinds begin 2017 werden onze interne processen onder de loep genomen en volledig aangepast aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR.
Daarnaast werd er op groepsniveau een Privacy Office aangesteld, bestaande uit een legal advisor, een information security officer en een data protection officer. Ook is er binnen Start People een team van privacy ambassadeurs aangesteld, die instaan voor het naleven van de GDPR-wetgeving en het verhogen van de awareness bij collega’s.
Mocht u onze ‘white paper GDPR’ nog niet ontvangen hebben, kan u deze steeds opvragen aan uw Start People contactpersoon of hem hier bekijken.

Verwerker of verwerkingsverantwoordelijke?

Onze beroepsfederatie Federgon krijgt geregeld vragen omtrent welke hoedanigheid een uitzendkantoor inneemt ten aanzien van een klant/gebruiker: is dit een verwerkingsverantwoordelijke of een verwerker?

Het verschil tussen beide brengt uiteraard gevolgen met zich mee met betrekking tot de verplichtingen die moeten worden uitgevoerd in het kader van de General Data Protection Regulation (GDPR).

Om hierover duidelijkheid te scheppen, heeft Federgon een brochure opgemaakt die u hier kan bekijken.