small-I-want-to-ride-my-bikeFietsen naar het werk is gezond! Maar is het ook veilig?

Met de lente in aantocht zullen binnenkort ook weer de fietsen in groten getale van stal gehaald worden. Ook als vervoermiddel naar het werk wint de fiets jaarlijks aan populariteit.

Bij Start People zetten we sterk in op preventie en veiligheid voor onze eigen medewerkers en onze uitzendmedewerkers, niet alleen op de werkplek, maar ook op de weg van en naar het werk.

Met het fietsseizoen in aantocht, willen we dan ook alle fietsers sensibiliseren voor veilig rijgedrag.

Dit begint uiteraard met een gedegen kennis van de verkeersregels voor fietsers.

Kent ú ze nog, de rechten en plichten van fietsers in het verkeer?

Doe hier de test!