Studentenjob: loon & fiscaliteit

Happy-students

Wordt er sociale zekerheid ingehouden op je loon?

Als jobstudent kun je gedurende 475 uren per kalenderjaar werken tegen een voordelig RSZ-tarief. Bij Start People Student noemen we dat ‘tewerkstelling als jobstudent’.

In plaats van 13,07% wordt er op je brutoloon maar 2,71% RSZ-bijdragen ingehouden. Bovendien wordt er geen bedrijfsvoorheffing ingehouden op je loon.

Deze 475 uren kunnen naar keuze over het hele jaar worden gespreid. Dit kan zowel tijdens de zomervakantie (juli, augustus en september) als buiten de zomerperiode. Werk je meer dan 475 uren? Dan zullen er vanaf uur 476 normale RSZ-bijdragen betaald moeten worden op je loon. Bij Start People Student noemen we dat ‘tewerkstelling als werkstudent’.

Met het oog op het berekenen van de juiste sociale bijdragen is het voor Start People Student dan ook belangrijk om te weten hoeveel uren je in het huidige kalenderjaar al hebt gewerkt en/of gepland hebt te werken.

Vandaar dat we via ons registratieformulier jouw toestemming vragen om jouw rijksregisternummer te gebruiken. Met dit rijksregister kunnen we op de beveiligde website van de RSZ de meest actuele stand consulteren.

De mogelijkheid om ons een attest af te geven met het aantal resterende uren dat je nog als jobstudent kan werken, blijft bestaan. Op dit attest staat ook een code, die ons toegang geeft tot de beveiligde website van de RSZ.Dit attest kan je samen met allerlei informatie en je rechten en plichten als werkende student, online terugvinden via Student at Work.

Check je uren nu via de Student@work-app!

Via deze gratis app kan je je uren overal en altijd checken.
Downloaden kan via www.studentatwork.be

Krijg je nog kinderbijslag?

Tot 31 augustus van het jaar waarin je 18 wordt, kan je als student onbeperkt werken zonder dat je riskeert het recht op kinderbijslag te verliezen.

Na 31 augustus van het jaar waarin je 18 geworden bent, kan je tijdens de zomervakantie (juli, augustus en september) werken zonder dat je riskeert het recht op kinderbijslag te verliezen en dit ongeacht het aantal gepresteerde uren of het verdiende inkomen.

Buiten de zomervakantie wordt dit recht echter beperkt.
Je mag als student dan maar maximaal 240 uur per trimester werken. Als je meer werkt, wordt het recht op kinderbijslag voor dat kwartaal geschorst. Ben je schoolverlater, dan mag je tijdens de laatste schoolvakantie maar 240 uur werken. Na de zomervakantie zul je maar maximaal 530,49 euro bruto per maand mogen verdienen om het recht te behouden.

Blijf je als jobstudent nog fiscaal ten laste van je ouders?

Als student blijf je slechts een persoon ten laste wanneer je in een tweeoudergezin minder dan 3.925 euro bruto belastbaar inkomen (3.140 netto belastbaar) per jaar verdient. De vermelde bedragen zijn de bedragen voor aanslagjaar 2017, dus de inkomsten van 2016.
Als je ten laste bent van een alleenstaande ouder, is de grens vastgesteld op 5.662,5 euro bruto belastbaar per jaar (4.530 netto belastbaar).
Voor het vaststellen van de hierboven vermelde nettobedragen, wordt geen rekening gehouden met de bezoldigingen ontvangen door studenten (ongeacht of het gaat om een student onderworpen aan RSZ) tot een bedrag van 2.610 euro per jaar. Door deze neutralisering van 2.610 euro kunnen studenten dus meer verdienen en toch fiscaal ten laste van hun ouders blijven.

Wat is je bruto belastbaar loon als jobstudent?

Dit bedrag vind je terug op je loonfiche. Je bruto belastbaar loon is je brutoloon – 13,07 % RSZ (of 2,71% solidariteitsbijdrage voor jobstudenten).

Opgelet!
Andere inkomsten moeten ook meegeteld worden. Zo moet een deel van het alimentatiegeld dat voor jou wordt betaald, ook meegeteld worden bij je inkomen, namelijk het deel boven 3.140 euro netto. Heb je het jaar voordien als arbeider gewerkt, dan ontvang je hiervoor in het lopende jaar een vakantiecheque. Deze som moet bij je inkomsten van het lopende jaar gevoegd worden.

Zelf belastingen betalen als jobstudent?

Studenten worden, net als andere werknemers, op hun eigen inkomen belast als dat inkomen bepaalde grenzen overschrijdt. Belastingen zijn immers maar verschuldigd vanaf een bepaald jaarinkomen.
Je hoeft geen belastingen te betalen zolang je inkomen niet hoger is dan 7.420 euro netto-belastbaar op jaarbasis (bruto 10.141 euro).
Vanaf de eerste dag van je tewerkstelling zal je werkgever, Start People, bedrijfsvoorheffing van je brutoloon afhouden. De standaard bedrijfsvoorheffing die Start People afhoudt, bedraagt 22,8%, tenzij je als jobstudent werkt.
Bedrijfsvoorheffing is in feite een voorschot op de jaarlijkse belasting die een werknemer eventueel verschuldigd is. Bedraagt je netto belastbaar inkomen op jaarbasis echter minder dan 7.420 euro (bruto 10.141 euro), dan kun je deze bedrijfsvoorheffing recupereren. Hiervoor moet je je belastingaangifteformulier invullen. Als je geen
aangifteformulier ontvangt, moet je er zelf een aanvragen bij de hoofdcontroleur van je woonplaats.

Alle bedragen die in deze info worden vermeld, worden jaarlijks geïndexeerd. Hou daarmee rekening. De vermelde bedragen zijn de bedragen voor aanslagjaar 2017, dus de inkomsten van 2016.