Hoe zit het met belastingen en kinderbijslag?

Studentenarbeid en kinderbijslag

  • Studenten jonger dan 18 jaar hebben steeds recht op kinderbijslag ongeacht de grootte van het bedrag dat hij/zij verdient en of hij/zij nog studeert.
  • Tijdens de zomervakantie kan de student ouder dan 18 jaar werken zonder dat hij het risico loopt om zijn recht op kinderbijslag te verliezen, dit ongeacht het aantal gepresteerde uren of het verdiende inkomen.
    Buiten de zomervakantie wordt dit recht beperkt. De student mag maximaal 240 uur per trimester werken. Werkt hij meer, wordt het recht op kinderbijslag voor dat kwartaal geschorst.
  • Heeft de student zich al ingeschreven als werkzoekende in wachttijd, dan mag hij gedurende de laatste zomervakantie maximaal 240 uur werken. Na de zomervakantie zal hij maximaal 520,08 euro bruto per maand kunnen verdienen. Als de student meer dan dat bedrag verdient, zullen de ouders het recht op kinderbijslag verliezen.

Studentenarbeid en belastingen

Opdat een student fiscaal ten laste zou blijven van zijn ouders, gelden andere regels dan voor het behoud van kinderbijslag.

  • De student blijft slechts een persoon ten laste wanneer hij in een tweeoudergezin minder dan 3.925 euro (inkomstenjaar 2016) bruto belastbaar inkomen per jaar verdient. 
  • Wanneer de student ten laste is van een alleenstaande ouder, is de grens vastgesteld op 5.662,50 euro (inkomstenjaar 2016) bruto belastbaar inkomen per jaar. 
  • Om te beoordelen of iemand in aanmerking komt als persoon ten laste, wordt geen rekening gehouden met de eerste schijf van 2.610 euro (inkomstenjaar 2016) die wordt verdiend met een studentenjob.
  • De student zal zelf belastingen moeten betalen als zijn jaarlijks inkomen groter is dan 10.141 euro (inkomstenjaar 2016) bruto belastbaar inkomen (of 7.420 euro netto). Als op zijn loon bedrijfsvoorheffing werd afgehouden, zal dit bedrag eventueel teruggestort worden, op voorwaarde dat hij de hierboven vermelde bedragen niet overschreden heeft.

Wat is het bruto belastbaar loon?

Brutoloon – RSZ (13,07 % of 2,71 % voor jobstudenten)