Arbeidsrecht studentenarbeid

De wettelijke bepalingen met betrekking tot de tewerkstelling van studenten zijn terug te vinden in de artikelen 120 tot 130ter van de arbeidsovereenkomstenwet.

  • Studenten kunnen tewerkgesteld worden als arbeider, bediende, dienstbode of handelsvertegenwoordiger. Afhankelijk hiervan zijn de betreffende artikels van de wet van de arbeidsovereenkomsten van kracht. 
  • De wetgeving gaat ervan uit dat de overeenkomst die gesloten wordt tussen werkgever en student, een arbeidsovereenkomst is en geen overeenkomst voor tewerkstelling op zelfstandige basis, tenzij het tegendeel wordt bewezen.