Studentenarbeid & Jobstudenten

Studentenwerk van A-Z geregeld!

Studentenarbeid is een ideale keuze bij tijdelijke drukte of verlofperiodes van uw vaste krachten. Het aanwerven van jobstudenten in combinatie met de administratie en begeleiding van werkstudenten is niet altijd eenvoudig.

Start People is gespecialiseerd in studentenarbeid. Wij zijn steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en wettelijke bepalingen rond werkstudenten. Van rekrutering tot administratie en begeleiding van jobstudenten, Start People regelt het voor u.

Behoefte aan (tijdelijke) extra krachten? Contacteer gerust een kantoor in uw regio en vraag ons naar de mogelijkheden voor studentenarbeid!

WANNEER SPREKEN WE OVER STUDENTENARBEID?

We spreken over een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten wanneer een student zich ertoe verbindt om tegen loon arbeid te verrichten onder gezag van een werkgever.
Onder het begrip 'student' verstaan we:

 • scholieren van het secundair onderwijs (algemeen, technisch, beroeps- of kunstonderwijs); 
 • studenten van het hoger en universitair onderwijs; 
 • personen die examens voorbereiden voor de centrale examencommissie; 

De basisvoorwaarde is dat ze dagonderwijs volgen en dat het gaat om personen voor wie het studeren de primaire doelstelling is en waaraan het verrichten van arbeid duidelijk ondergeschikt is.

WIE KAN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN AFSLUITEN?

 • Jongeren van 15 jaar en ouder, die niet meer onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht. Men is niet meer onderworpen aan de voltijdse leerplicht indien men de eerste twee jaar van het secundair onderwijs heeft gevolgd of de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. 
 • Studenten die onderwijs met een voltijds leerplan volgen. 
 • Jongeren die deeltijds onderwijs volgen, dit is enkel mogelijk bij een andere werkgever dan bij degene waarbij ze een praktische opleiding op de werkplek volgen
 • Jongeren die deeltijds onderwijs volgen buiten de uren waarop de theoretische of praktische opleiding georganiseerd wordt.

Let op: deze laatste 2 groepen kunnen enkel als student tewerk gesteld worden als zijn geen uitkering van de RVA ontvangen.

WIE KAN GEEN ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN AFSLUITEN?

Belangrijk: u kunt geen overeenkomst voor tewerkstelling van studenten afsluiten met de volgende groepen. Deze categorieën studenten moeten tewerkgesteld worden met een gewone arbeidsovereenkomst:

 • studenten die sinds minstens twaalf maanden ononderbroken werken bij dezelfde werkgever en daardoor de hoedanigheid van gewone werknemer verwerven; 
 • studenten die ingeschreven zijn in een avondschool, of onderwijs met een beperkt leerplan volgen (zie vorig punt ).
 • Studenten die bij wijze van stage onbezoldigde arbeid verrichten in het kader van hun studieprogramma.

IN EEN NOTENDOP

WIE IS STUDENT?

Een student wordt door de wetgeving niet gedefinieerd, het moet steeds gaan om een persoon voor wie het studeren het hoofddoel is. Volgende categorieën worden als student beschouwd:

 • jongeren die 15 jaar oud zijn en het tweede jaar middelbaar onderwijs gevolgd hebben; 
 • jongeren ouder dan 15 jaar in het deeltijds onderwijs en zonder werkloosheidsuitkering, maar wel enkel tijdens de schoolvakanties;
 • jongeren die minstens 16 jaar oud zijn;
 • jongeren ouder dan 18 jaar die verder studeren. 

WIE IS GEEN STUDENT?

 • studenten die langer dan twaalf maanden ononderbroken bij dezelfde werkgever werken; 
 • studenten in avondschool (opleidingen georganiseerd na 17u ) of met deeltijds leerplan.
 • studenten die bij wijze van stage onbezoldigde arbeid verrichten in het kader van hun studieprogramma.

Alle praktische info over studentenarbeid

Start People biedt u hier een up-to-date antwoord voor al uw praktische en juridische vragen over studentenarbeid en de tewerkstelling van studenten.

Download hier de infobrochure