Studentenarbeid & Jobstudenten

Studentenwerk van A-Z geregeld!

Studentenarbeid is een ideale keuze bij tijdelijke drukte of verlofperiodes van uw vaste krachten. Door wettelijke bepalingen is het aanwerven van jobstudenten en de administratie en begeleiding van werkstudenten niet altijd eenvoudig.

Start People is gespecialiseerd in studentenarbeid, wij zijn steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en wettelijke bepalingen rond werkstudenten. Van rekrutering tot administratie en begeleiding van jobstudenten, Start People regelt het voor u.

Behoefte aan (tijdelijke) extra krachten? Contacteer gerust een kantoor in uw regio en vraag ons naar de mogelijkheden voor studentenarbeid!

Wanneer spreken we over studentenarbeid?

We spreken over een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten wanneer een student zich ertoe verbindt om tegen loon arbeid te verrichten onder gezag van een werkgever.

Onder het begrip 'student' verstaan we:

 • scholieren van het secundair onderwijs; 
 • studenten van het hoger en universitair onderwijs; 
 • personen die examens voorbereiden voor de centrale examencommissie; 
 • studenten die artistiek en technisch onderwijs volgen.

De basisvoorwaarde is dat ze dagonderwijs volgen en in hoofdstatuut student zijn.

Wie kan een arbeidsovereenkomst voor studenten afsluiten?

 • Jongeren van 15 jaar en ouder, die niet meer onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht. Men is niet meer onderworpen aan de voltijdse leerplicht indien men de eerste twee jaar van het secundair onderwijs heeft beëindigd of de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. 
 • Studenten die onderwijs met een volledig leerplan volgen. 
 • Jongeren van 15 jaar of ouder die uitsluitend deeltijds onderwijs of een deeltijdse vorming volgen en geen recht hebben op overbruggingsuitkeringen van de RVA. Let op: deze groep kan enkel tijdens de schoolvakanties een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten afsluiten.

Wie kan geen arbeidsovereenkomst voor studenten afsluiten?

Belangrijk: u kunt geen overeenkomst voor tewerkstelling van studenten afsluiten met de volgende groepen. Deze categorieën studenten moeten tewerkgesteld worden met een gewone arbeidsovereenkomst:

 • studenten die sinds minstens twaalf maanden ononderbroken werken bij dezelfde werkgever en daardoor de hoedanigheid van gewone werknemer verwerven; 
 • studenten die ingeschreven zijn in een avondschool, of onderwijs met een beperkt leerplan volgen (15 lesuren of minder per week).

In een notendop

Wie is student?

 • jongeren ouder dan 15 jaar met een volledig leerplan; 
 • jongeren ouder dan 18 jaar die verder studeren; 
 • jongeren ouder dan 15 jaar in het deeltijds onderwijs en zonder werkloosheidsuitkering, maar wel enkel tijdens de schoolvakanties.

Wie is geen student?

 • studenten die langer dan twaalf maanden ononderbroken bij dezelfde werkgever werken; 
 • studenten in avondschool of met deeltijds leerplan.