menu

Le Forem

Le Forem is de Waalse overheidsdienst voor Werkgelegenheid en Beroepsopleiding. Bekijk de video (enkel FR):


Kernactiviteit : de integratie van werkzoekenden op de arbeidsmarkt met het oog op duurzame en kwaliteitsvolle werkgelegenheid, en het invullen van de behoeften van de werkgevers en van de vacatures. 

Le Forem biedt werkzoekenden daarom gepersonaliseerde adviezen, begeleiding en informatie om hen te ondersteunen in hun zoektocht naar een baan of hun carrière.

Het biedt ook alle Franstalige burgers van Wallonië opleidingen aan die hen in staat stellen een diploma te behalen dat beantwoordt aan de eisen van de arbeidsmarkt. Er worden zowat 300 gekwalificeerde opleidingen aangeboden.

De uitgebreide catalogus bestaat uit meer dan 270 opleidingen, waarvan de helft (138) toegespitst op de knelpuntberoepen en zowat 90% van de kritische functies omvatten. Gemiddeld 8 op de 10 mensen vinden binnen het jaar dat zij één van deze opleidingen volgen een job. Om werkzoekenden aan te moedigen om een opleiding te volgen voor één van deze knelpuntberoepen, krijgen zij – onder bepaalde voorwaarden - een bonus van € 350 toegekend op het moment dat zij succesvol de opleiding hebben afgerond. 

Le Forem kan ook opleidingen op maat uitwerken om aan de specifieke noden van de bedrijven tegemoet te komen : de opleidingen ‘Knock-out aan de knelpuntberoepen’ 

Ontdek alle oplediingeb van Le Forem (enkel FR): https://www.leforem.be/particuliers/formations-forem.html